wtorek, 3 stycznia 2012

your heart + my heart = ?

Polski


Prolog
Nie liczę ile zostało mi godzin do zobaczenia Ciebie,
bo takie są skutki miłości.
Ja już wiem, że za kilka minut przyjdziesz 
i mnie przytulisz i będę wiedziała, 
że wszystko jest w porządku.


Wstęp
Wildemar to zwykłe miasteczko położone niedaleko ogromnego, tętniącego życiem Los Angeles. Z reguły w mieście jest całkiem spokojnie, pomijając gangi złodziejaszków i wandali ulicznych, Wildemar to naprawdę urocze miasto. Żyje tu dużo ludzi zmęczonych zgiełkiem i hałasem dużych miast. Mieści się w nim dużo kolorowych domków, sklepów, kościół oraz jedno wielkie centrum handlowe, które jest oblegane przez mieszkającą w nim młodzież. W głębi miasta stoi publiczne liceum im. Linkolna. Niedaleko szkoły znajduje się jedyny klub w mieście „Tętno życia”, gdzie wieczorami zbierają się imprezowicze aby aktywnie spędzić wieczór.

English

Prologue
I do not count how many hours  I have to see you,  
because these are the consequences of love.  
I already know that you will in a few minutes come and hug me  
and I will know that everything is all right.

         Introduction
Wildemar are simple village located near a huge, bustling city of Los Angeles. As a rule, in the city is pretty quiet, except for thieves and vandals gangs street, Wildemar is really lovely city. There live a lot of people tired of the hustle and bustle and noise of big cities. City is full of many colorful houses, shops, a church and a large shopping center, which is overrun by young people who lived there. In the depths of the city is public high school the name of the Linkoln. Near the school is the only one club in town "Pulse of Life", where the party people comming in the evenings to actively spend the time.Bruno Mars - Runaway Baby


2 komentarze: