piątek, 6 stycznia 2012

it's my way .

Polski.

2. Rodzina Collins
Przy Wallstreet znajduje się jeden piękny i duży dom państwa Collins. Pani Emma Collins jest znanym w całym mieście jak i Los Angeles prawnikiem. W skład jej rodziny wchodzi mąż, z którym żyje w separacji, ponieważ ten wyjechał robić swoją wielką karierę muzyczną w Hollywood. Niestety pani Collins nie udało się utrzymać męża na smyczy, a ten po każdym koncercie uwielbiał spędzać wieczory wśród swoich młodych i napalonych wielbicielek. Prócz zdradzającego męża Emma dorobiła się dwójki dzieci, bliźniaków : Kimberly i Josha, którzy wbrew pozorom i różnym stylom, które sobą prezentują, są bardzo do siebie podobni. Oboje mają po 17 lat, a już niedługo mają doczekać się swoich 18 urodzin.

Josh to uroczy brunet o ciemnych oczach i oliwkowej cerze. Jest wysoki, dobrze zbudowany, nie może odgonić się od dziewczyn, co odziedziczył po swoim ojcu. Prócz powalającej urody jego zaletą jest jego ogromna wiedza. Jest on wcieleniem piękna, niczym upadły anioł, ale też jest bardzo inteligentny, co sprawia, że jest idealną partią na męża. Obie te cechy odziedziczył po rodzicach. Wraz ze swoimi najlepszymi kolegami: Michaelem, Johnnym, Jeremim i Erickiem założył swoją własną kapelę „Kick Drums”, która bije niezłą popularność w ich małym miasteczku. Ich największą fanką jest siostra Josha, młodsza o całe 5 minut- Kimberly, nazywana przez ludzi Kimm. Jest to wysoka, długowłosa brunetka o niezwykle ciemnych oczach. Wszyscy koledzy Josha byli nią bardzo zauroczeni. Kimm słynęła ze swojej urody, ale również ze swojego niezwykłego stylu bycia, ponieważ była ona Gotką. Miała piękną bladą cerę, na którą nakładała ryżowy puder, swoje ciemne oczy podkreślała grubą, czarną kreską eyelinera, a na usta nakładała soczyście czerwoną szminkę, co sprawiało, że wyglądała tajemniczo i niezwykle uwodzicielsko. Ubierała się zazwyczaj w czarno- czerwone cichy, głównie z motywem czaszki. Była to jedna prawdziwa Gotka w miesicie, ponieważ w mieście roiło się od tanich podróbek, ale tylko Kimm wywierała wielkie wrażenie na ludziach. Kimberly  nie odziedziczyła jednak talentu muzycznego, pomijając fakt, że miała przepiękny głos, ale zamiast grać na gitarze jak swój brat, tworzyła przepiękne obrazy. Każde graffiti w mieście było jej zasługą. Kimm nie należała do bardzo pilnych uczennic, ale starała się jednak by jej średnia nie spadała poniżej 3, aby jej mama nie była zła. Wystarczył fakt, że matka nie pochwalała tego, że ubiera się w taki prowokujący sposób oraz, że zamiast się uczyć na egzaminy woli wymykać się na imprezy, nawet gdy dostaje szlabany.

English

2. Collins Family
At Wallstreet is a beautiful and large house Mr. and Mrs. Collins. Mrs. Emma Collins is known throughout the city and Los Angeles attorney. The husband enters her family, which lives in isolation, because it went to do his great career in Hollywood. Unfortunately, Mrs. Collins has failed to keep her husband on a leash, and that after each concert, he loved to spend evenings among his young and horny fans. Besides her husband betraying Emma earning the two children, twins Kimberly and Josh, who, contrary to appearances, and different styles that each present, are very much alike. Both are after 17 years, and soon they wait their 18th birthday.

Josh is a charming brunette with dark eyes and olive complexion. He is a tall, well built,and he can't chase from the girls, which he inherited from his father. In addition to ground breaking beauty his advantage is his vast knowledge. He is the embodiment of beauty, like a fallen angel, but he is also very intelligent, which makes it the perfect part for husband. Both of these traits inherited from his parents. Together with his best friends: Michael, Johnny, Jeremy and Eric formed his own band "Kick Drums', which beats a good popularity in their small town. Their biggest fan is the sister of Josh, the younger of the whole five minutes, Kimberly, called by the people Kimm. It is a tall, long-haired brunette with very dark eyes. All of Josh's friends 've been very fascinated by her. Kimm was famous for its beauty, but also for its unusual style of being, because she was Goth. She was a beautiful pale complexion, which imposes rice powder, her dark eyes underlined with a thick, black line eyeliner, and on lips she put red lipstick juicy overlap, which made it look very mysterious and seductive. Usually She dressed in black and red quiet, mostly from the skull motif. It was a real Goth in town, because in the city was full of cheap fakes, but only Kimm exert a great impression on people. Kimberly, however, not inherited musical talent, despite the fact that she had a beautiful voice, but instead of playing the guitar like his brother, she created beautiful paintings. Any graffiti in the city had her merit. Kimm was not a very urgent girls, but tried to be the average but not reduced below 3, that her mom was not mad. Enough the fact that her mother disapproved of the fact that dresses in a provocative way and that, rather than to study for exams will sneak out to parties, even when the barrier gets.
2 komentarze:

  1. jestes u mnie mile widziana zawsze ! <3 czekam na kolejny poost :*!
    masz talent do pisaniaaa !^^

    OdpowiedzUsuń